homeการบ้าน ONLINE 6/8
person
การบ้าน ONLINE 6/8

ผู้สอน
นาย สิชน ขันวัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบ้าน ONLINE 6/8

หมายเลขของวิชา (Class ID)
2718

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ และอธิบายแบบฝึกหัดและการบ้าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)