๙๙๓ - ๑๑๑ จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychology)
ผู้สอน

พาตีเมาะ นิมา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
๙๙๓ - ๑๑๑ จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychology)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27184

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เวลาเรียนทุกวันจันทร์ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.