วิชาวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน

สิริรัตน์ แสนยงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
วิชาวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27190

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายชั้นเรียน

การวินิจฉัยลักษณะอาการ และสาเหตุของศัตรูพืชที่ก่อให้เกิดความผิดปกติกับส่วนต่างๆ ของพืชโดยวิธีการทั่วไปและวิธีเฉพาะทาง และการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีต่างๆ ที่มีอย่างเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.