ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
ผู้สอน

มะลิวัลย์ โยธารักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27194

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.