การผลิตสื่อและนวัฒกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา


ผู้สอน
นาย จักรี หารเวียง
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตสื่อและนวัฒกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

รหัสวิชา
272

สถานศึกษา
ส.พ.ล อุดรธานี

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย  ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัฒกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books