homeการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุ่ม101เทอม1-55
personperson_add
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุ่ม101เทอม1-55

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุ่ม101เทอม1-55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2721

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)