homeการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุ่ม102เทอม1-55
personperson_add
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุ่ม102เทอม1-55

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศกลุ่ม102เทอม1-55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2722

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการทรัยากรสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)