เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

929-301 Mathematical Economics (1/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจชั้นปีที่ 3