ผู้สอน
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ซ่อมบำรุง 121


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27247

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คำอธิบายชั้นเรียน

ซ่อมบำรุง 121 จ 13.30-17.25