ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-60 B01


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27248

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้หลักการจัดการสมัยใหม่