ศท 0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้(จันทร์-เช้า)​
ผู้สอน

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ศท 0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้(จันทร์-เช้า)​

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27249

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี​

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นแสวงหาความรู้ในสสังคมยุคตัวเลขและยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การใช้งานฐานข้อมูล การสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนจริยธรรมในการใช้ประโยชน์และการคุ้มครอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.