การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
ผู้สอน

นาย ธีรพจน์ ลือศิริวัฒา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27267

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารงานคุณภาพในองค์กร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.