เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยี ชั้น ม.1/8

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

ชั้นเรียนออนไลน์นี้ใช้สำหรับการเีรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยี รหัส ง21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8  โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555

สมาชิกทั้งหมดจำนวน 40 คน

smiley laugh heart