ผู้สอน
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (ธุรกิจค้าปลีก)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27272

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก