ผู้สอน
ณัฐธิดา กรเรืองสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27273

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


คำอธิบายชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง