เทคโนโลยี ชั้น ม.1/9

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ชั้นเรียนออนไลน์นี้ใช้สำหรับการเีรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยี รหัส ง21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9  โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555

สมาชิกทั้งหมดจำนวน 40 คน

smiley laugh heart