homeเทคโนโลยี ชั้น ม.1/9
personperson_add
เทคโนโลยี ชั้น ม.1/9

ผู้สอน
นาง ภัทณี วงสกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยี ชั้น ม.1/9

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2728

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ชั้นเรียนออนไลน์นี้ใช้สำหรับการเีรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยี รหัส ง21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9  โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555

สมาชิกทั้งหมดจำนวน 40 คน

smiley laugh heart


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)