เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (คอมพิวเตอร์,บัญชี รอบค่ำ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ