ผู้สอน
ผศ.ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Man and Civilization Heritage 425-101 กลุ่ม 2 ภาคการศึกษา1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27319

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 425-101 มนุษย์กับมรดกทางอารยธรรม จำนวน 3 หน่วยกิต