homeการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
personperson_add
การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

ผู้สอน
นาย อรุณ ร่มแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2734

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็น การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  การสร้าง CAI  การสร้าง E-Book  การสร้างงานนำเสนอ  การสร้างเว็บเพจ  การสร้างเกมส์  เป็นต้น 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)