homeการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
person
การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

ผู้สอน
นาย อรุณ ร่มแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2734

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฝึกการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็น การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  การสร้าง CAI  การสร้าง E-Book  การสร้างงานนำเสนอ  การสร้างเว็บเพจ  การสร้างเกมส์  เป็นต้น 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)