การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็น การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  การสร้าง CAI  การสร้าง E-Book  การสร้างงานนำเสนอ  การสร้างเว็บเพจ  การสร้างเกมส์  เป็นต้น