ผู้สอน
ornanoot thammajak
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสร้างและผลิตสื่อนวัตกรรม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27354

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างและผลิตสื่อนวัตกรรมเป็นกิจกรรมการสอนหนึ่งในเนื้อหารายวิชา 1007102 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา