รัฐประศาสนศาตร์3/2
ผู้สอน

สุจิตรา ภาไสย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รัฐประศาสนศาตร์3/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27360

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของบ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.