ระบบสารเทศเพื่อธุรกิจ-มรพส
ผู้สอน

รติวัฒน์ ปารีศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารเทศเพื่อธุรกิจ-มรพส

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27372

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการสอน วิชาระบบสารเทศเพื่อธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ -มรพส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.