เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Research Methodology in Digital Media (2017)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Athitaya Nitchot

Prince of Songkla University International College

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

This module introduces a study of systematic approach in conducting research which can be applied to digital media domain, including topic setting, literature search, research planning and design, proposal preparation, data and variable collection, data analysis, interpretation of results, research report writing and presentation in digital media, and ethical considerations in research work.