การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆพื้นฐานและเทคโนโลยี : Cloud Computing Fundamentals and Technologies


ผู้สอน
Thongrob Auxsorn
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆพื้นฐานและเทคโนโลยี : Cloud Computing Fundamentals and Technologies

รหัสวิชา
27380

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายวิชา

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆพื้นฐานและเทคโนโลยี : Cloud Computing Fundamentals and Technologies


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow