00-วิชานวัตกรรม3/2
ผู้สอน

พระมหาชำนาญ มหาชาโน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
00-วิชานวัตกรรม3/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27392

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่่อทดสอบการเรียนรู้การสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ Classstart.org


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.