ผู้สอน
จุฑามาศ แสงสิมมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

09-วิทยาศาสตร์ ป.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27395

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อทดสอบการเรียนรู้การสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ classstar.org