เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

22-Real life English

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฐิดาวรรณ ต๋าคำแก้ว

Thaiayothaya Business Administration technological College

นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้