เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

25 - Learning English with Song

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนาภรณ์ ตรีภาค

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

นักเรียนสามารถประยุกต์การใช้เพลงเพื่อฝึกการสนทนาในชีวิตประจำวันได้