13 - สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้สอน

นุชรี ชมทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
13 - สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27412

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดตลาด(อุดมิวิทยา)

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะในชีวิตประจำวันได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.