เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาหน้าที่พลเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

pilawan phachubchok

โรงเรียนพุทธิปัญญา

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน