ผู้สอน
อาทิตย์ เหง้าแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27423

สถานศึกษา

โรงเรียนพุทธิปัญญา


คำอธิบายชั้นเรียน

เพิ่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.