ผู้สอน
นางสาว นพรัตน์ ศรีเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2743

สถานศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัส ง 31101