ผู้สอน
เสาวลักษณ์ โยธารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาจีน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27433

สถานศึกษา

โรงเรียนานานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3