คอมพิวเตอร์ ง 22101 ม.2/5
ผู้สอน

ยอดสร้อย สุขสาคร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ง 22101 ม.2/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27458

สถานศึกษา
โรงเรียนนารีวุฒิ

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

1.นักเรียนสามารถ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.