ศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ (กศ.บป.1/2560 การจัดการ,วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ผู้สอน

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ (กศ.บป.1/2560 การจัดการ,วิทยาการคอมพิวเตอร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27488

สถานศึกษา
อาคาร 10/702 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.