homeชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
person
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้สอน
นาย ดนัย สัทาวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2750

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนคณิตศาสตร์เป็นหลัก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)