ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

8312102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27510

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับ คพธ.60