วิชาภาษาอังกฤษ
ผู้สอน

นางสาว พัชรี สุขสันต์กระสินธุ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27526

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน   ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.