homeม.5-2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2555
personperson_add
ม.5-2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
person
นาย ชาคริต เอี่ยมเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.5-2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2753

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มฐ . 4.1 (8) ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)