ผู้สอน
นาย ณเดช วนาพิสมัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา สังคมศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27548

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

หน้าเรียนรู้