ผู้สอน
Thidaporn Hommalipa
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27555

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์