ผู้สอน
นาย วีรชาติ ปริญญารัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา ภูมิศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27562

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภูมิศาสตร์สอนเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศรอบตัวเรา