ผู้สอน
พิสุทธิ์ รักษ์วนาสวรรค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ศาสนาและวัฒนาธรรม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27567

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ศาสนาและวัฒนาธรรม