เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

010825408 Quality Systems in Construction 1/55

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

010825408 Quality Systems in Construction ระบบคุณภาพในงานก่อสร้าง 1/55

อังคาร 13-16 น. ห้อง Lab Computer อาคาร 45

คำอธิบายรายวิชา

มุมมองของคุณภาพในโครงการก่อสร้าง ปัจจัยคุณภาพในงานก่อสร้าง วิธีการจัดการคุณภาพเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management) ในงานก่อสร้าง ระบบบริหารงานคุณภาพสากล เช่น ISO 9000 และการประกันคุณภาพ และค่าใช้จ่ายในด้านคุณภาพ เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินระบบคุณภาพ 

Class Schedule

 

Wk

Date

Description

1

05-Jun-12

Class introduction - Introduction to Quality

2

12-Jun-12

The meaning of quality

3

19-Jun-12

Total Quality Management (TQM)

4

26-Jun-12

Quality related cost & benefits

5

03-Jul-12

Quality standards

6

10-Jul-12

Quality standards

7

17-Jul-12

Quality standards

8

24-Jul-12

Midterm Exam 

9

31-Jul-12

Quality in Design and Engineering

10

07-Aug-12

Developing and implementing quality assurance

11

14-Aug-12

Statistical techniques for QA

12

21-Aug-12

Statistical techniques for QA

13

28-Aug-12

Statistical techniques for QA

14

04-Sep-12

Maintaining the quality system, quality improvement

15

11-Sep-12

Final Exam