homeวิชา หน้าที่พลเมือง
personperson_add
วิชา หน้าที่พลเมือง

ผู้สอน
ธรรมรัตน์ อุดทรักพันธ์พง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา หน้าที่พลเมือง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27572

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การมีจิตสาธาราณในสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)