การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ(กศ.บป.1/2560)
ผู้สอน

ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ(กศ.บป.1/2560)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27584

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร สำหรับ นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.