เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
ผู้สอน

ยุทธนา นุ่นละออง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27594

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามหลักจริยธรรมกฎหมาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.