ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27598

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับห้องเรียน 591-592