ผู้สอน
นาง จินตนา อัศวรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

BUA 1107


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2760

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

Use of Computer in Busines

วิชาชีพเฉพาะ: หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์