เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา พลศึกษา ม.1 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4

ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ไร้ขอบเขต เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยครูทินกร  นาสว่าง